INCINERATION
เตาเผาขยะชุมชนที่เป็นมิตรกับ"สิ่งแวดล้อม"
        

ตาเผาขยะติดเชื้อ

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ตลอดจนคลินิกรักษาทั่วไปที่ได้รับการรักษาจากผู้ป่วยจากโรคไวรัส  ทำให้ปริมาณของขยะมูลฝอยทั่วไปและ ขยะติดเชื้อในแต่ละวันเป็นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ขยะจากสถานพยาบาลเหล่านี้จัดเป็นของเสียอันตรายเนื่องจากมีทั้งมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้รวมทั้งของเสียที่ปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสี สารเคมี ดังนั้น

บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด นำเสนอเตาเผาขยะติดเชื้อแบบควบคุมอากาศ เป็นระบบกำจัดขยะด้วยวิธีความร้อนสูงเผาขยะด้วยน้ำมันดีเซลพร้อมระบบท่อส่งน้ำมันและถึงเก็บน้ำมันเป็นระบบการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบการทำงานได้ในขณะเผา

 

    

วิดีโอการนำเสนอเตาเผาขยะติดเชื้อ

    ระบบเปิด-ปิดประตูตามแบบเลื่อนขึ้น-ลง ด้วยมอเตอร์เกียร์

    เผาด้วยระบบเชื้อเพลิงดีเซล

    ควบคุมระบบการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ

    อุณหภูมิเผามลพิศ 1,200 องศา

    มีระบบบำบัดมลพิษตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เตาเผาขยะติดเชื้อจะไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแต่สามารถนำไปฝั่งกลบได้ ใช้งานง่าย

ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดเขม่าควันและมีระบบทำลายมลพิษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

                                                                                                                                                          

          

LED Solar Street Light

งานไฟประดับบริเวณถนนราชดำเนิน

LED INNOVATION

หลอดไฟฟ้า LED
     บริษัท เนเจอร์รัลโปรเทค จำกัด เป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทแอลอีดี โดยตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งเน้นในการสร้างพลังงานสีขาวจากการผลิตไฟฟ้า และจากพลังงานทดแทน รวมไปถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าตรงกับความต้องการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสามารถนำพลังงานไปใช้ให้คุ้มค่าไดมากที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่มีคุณภาพสูง บริษัท เนเจอร์รัลโปรเทค จำกัด จึงคิดวิธีการลดการใช้พลังงาน ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าชนิด Fluorescent เป็นเป็นหลอดไฟฟ้า ชนิด LED แทน ซึ่งประหยัดพลังงานได้ถึง 60% และเพิ่มอายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง

                         

ROYALTY DECORATION

  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

     เราคือผู้นำ ด้านการออกแบบผลิตและติงตั้งสื่อเทิดพระเกียรติในทุกๆด้าน อาทิซุ้มสะพานลอยเทิดพระเกียรติ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบตั้งพื้น ธงประดับเสาไฟฟ้า ตราสัญญาลักษณ์ ภปร. และผลงานที่สร้างความแตกตื่นให้กับวงการโฆษณาเราคือผู้บุกเบิกซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนสะพานข้ามแยก ขนาดใหญ่ เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย เนื่องโดยทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกรุงเทพมหานคร จาก อบจ. อบต. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ทั้งในวโนกาศที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลงาน ของสมเด็จพระราชินีฯ,พระบรมโอรสาธิราชฯ,พระพี่นางเธอ,เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และงานซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรวมฉลองในวโรกาศต่างๆอีกมากมายเราจึงมีความมั้นใจว่า ประสบการณ์งานของเราจะสามารถตอบสนองงานได้ทุกรูปแบบ และทุกความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

INCINERATION

เตาเผาขยะที่ชุมชน

     บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด เป็นผู้นำในด้านการสร้างเตาเผาขยะภายในชุมชนเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาเรื่องขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในปัจจุบันนี้ สถานการณ์ขยะในปัจจุบันนั้นรุนแรงถึงขั้นวิกฤติมาก เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนขยะนั้น เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่พื้นที่ ที่ใช้กลับกลบหรือฝังทำลายขยะนั้นกลับมีน้อยและไม่พอต่อการใช้งาน การกลบฝังและการทำลายด้วยวิธีการเผา จึงเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้แต่หากใช้ผิดวิธีก็ก่อให้เกิดผลพิษและมลภาวะขึ้น เช่น น้ำขยะที่เกิดจาการฝังกลบไหลลงสู่แม่น้ำทำให้กลายเป็น ปัญหานำเน่าเสีย ควันดำที่เกิดจากการเผาขยะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com